karne

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Biłgoraj

Prawo karne

  • reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie w postępowaniu karnym oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego we wszystkich sprawach,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (dozór elektroniczny, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie kary pozbawienia wolności).

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Swacha
Plac Wolności 13 lok. 12, 23-400 Biłgoraj

Tel. 731 690 620

mail: adwokat.swacha@gmail.com