administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Biłgoraj

Prawo administracyjne

  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.),
  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  • sprawy o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Swacha
Plac Wolności 13 lok. 12, 23-400 Biłgoraj

Tel. 731 690 620

mail: adwokat.swacha@gmail.com